23. 05. 2018.

Porezni nadzor i porezno planiranje

23. 05. 2018. (srijeda) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

POREZNI NADZOR I POREZNO PLANIRANJE

23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Porezni pregled je mogućnost pregleda porezne dokumentacije koju poduzetnici mogu dobrovoljno provesti na način da angažiraju stručnjaka koji će identificirati porezne rizike, dok je porezni nadzor postupak koji provode ovlašteni službenici Porezne uprave radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Porezno planiranje, pak, predstavlja ostvarivanje poreznih ušteda, na poreznim propisima dozvoljen način. Na ovom savjetovanju ćemo polaznike upoznati s mogućnostima koje pruža porezni pregled, ali i detaljno pojasniti postupak poreznog nadzora, te izložiti mogućnosti smanjenja poreznog opterećenja na poreznim propisima dozvoljen način.

1.) Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, urednik-savjetnik Novog informatora
  POREZNI PREGLED POSLOVANJA
   - Porezni pregled poslovanja i razlike s poreznim nadzorom
   - Tijek poreznog pregleda
   - Identificiranje i ispravak poreznih rizika
   - Izvješće o poreznim rizicima i preporuke
   - Posebni status poreznog obveznika, dobrovoljnog ispunjavatelja
      poreznih obveza koji omogućava da se ne pokreće porezni nadzor
   - Pitanja i odgovori

 2.) Zdravko Vukšić, dipl. oec., Ministarstvo financija - Porezna uprava
  POREZNI NADZOR
   - Porezni nadzor i sudionici
   - Obuhvat i trajanje nadzora
   - Odabir subjekata za nadzor
   - Tijek nadzora i dokazni postupak
   - Porezna nagodba u poreznom nadzoru
   - Pitanja i odgovori

3.) doc. dr. sc. Vlasta Roška, ovlašteni porezni savjetnik
  POREZNO PLANIRANJE
   - Strategija poslovanja i optimalno plaćanje poreza
   - Tuzemni i međunarodni aspekt porezne optimizacije
   - Tehnike poreznog planiranja
   - Porezno planiranje iz perspektive poreznih tijela država članica EU
   - Primjeri iz prakse
   - Pitanja i odgovori

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj 00 230518-1–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.