23. 04. 2018.

PDV - aktualnosti, posebni postupci oporezivanja i porezni tretman nekretnina

23. 04. 2018. (ponedjeljak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - AKTUALNOSTI, POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA

23. travnja 2018. (ponedjeljak) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Svrha ovog savjetovanja je pojasniti PDV tretman poslovnih transakcija poreznih obveznika s naglaskom na aktualnosti, te primjere i dvojbe iz prakse. Stoga Vas pozivamo na ovo savjetovanje kako biste usvojili nova i osvježili postojeća znanja iz područja poreza na dodanu vrijednost.

Predavači
:
- Mirjana Mahović - Komljenović, dipl. oec, Porezna uprava, Ministarstvo financija
- Dr. sc. Vlasta Roška, ovl. porezni savjetnik
- Mira Ognjan, dipl. oec, stalna sudska vještakinja za računovodstvo i financije

Aktualnosti i dvojbe u oporezivanju PDV-om
 • Tko je obveznik PDV-a u 2018. godini
 • Ulazak u sustav PDV- tijekom godine i registracija za potrebe PDV-a
 • Specifičnosti poreznog položaja gradova i općina
 • Isporuka dobara i usluga u tuzemstvu
 • PDV tretman transakcija s trećim zemljama
 • Obveza izdavanja računa i napomene na računima
 • Račun malog poreznog obveznika i račun u elektroničkom obliku
 • Evidentiranje odbitka pretporeza za prijevozna sredstva  od 1.1.2018. godine
 • Podjela pretporeza, te ispravak pretporeza
 • Tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge
 • Obavljanje isključivo oslobođenih isporuka
 • Usklađivanje i ispravci Obrasca PDV, PPO, ZP i PDV-S
 • Korištenje novog jedinstvenog portala Porezne uprave
 • Potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa
 • Pitanja i odgovori
Posebni postupci oporezivanja PDV-om
 • Poseban postupak oporezivanja turističkih agencija
 • Poseban postupak oporezivanja prodaje putem javne dražbe
 • Poseban postupak oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici
 • Poseban postupak oporezivanja marže
 • Poseban postupak oporezivanja investicijskog zlata
 • Poseban postupak oporezivanja malih poreznih obveznika
 • Pitanja i odgovori
Porezni tretman nekretnina (PDV i PPN)
 • Isporuke zemljišta
 • Isporuka građevina
 • Ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
 • Prijava prometa nekretnina
 • Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe
 • Porezni tretman iznajmljivanja stanova i poslovnih prostora
 • Porezni tretman iznajmljivanja nekretnina u turističke svrhe
 • Pitanja i odgovori
Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora: Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Kotizacija uključuje
: Sudjelovanje na programu usavršavanja, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj  01 ­­230418-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.