21. 03. 2019.

Otvoreni postupak javne nabave, dokazivanje nekažnjavanosti, ekonomski najpovoljnija ponuda, sukob interesa i kaznena odgovornost

21. 03. 2019. (četvrtak) u 09:00 sati

Hotel Central, Ulica kneza Branimira 3, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE, DOKAZIVANJE NEKAŽNJAVANOSTI, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA,  SUKOB INTERESA I KAZNENA ODGOVORNOST

21. ožujka 2019. (četvrtak), u 9,00 sati
Hotel Central, Ulica kneza Branimira 3, Zagreb

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7, 10 000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

1.) VESNA JURASOVIĆ, dipl. iur., ovlašteni trener – predavačica
Provedba otvorenog postupka javne nabave po svim fazama od prethodnog savjetovanja do zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma     
 • priprema postupka, istraživanje tržišta
 • objava poziva
 • otvaranje ponuda
 • pregled i ocjena ponuda
 • donošenje Odluke
2.) DAMIR KLEMENČIĆ, dipl. iur., ovlašteni trener – predavač
Aktualna praksa DKOM-a s posebnim osvrtom o dokazivanju nekažnjavanosti stranih gospodarskih subjekata
 • Najnovija praksa DKOM-a glede dokazivanja nekažnjavanosti za strane gospodarske subjekte
 • Praksa vezana za pravno shvaćanje DKOM-a o dokumentima u ponudi označene poslovnom tajnom
 • Bitne povrede postupka javne nabave
3.) IVANČICA FRANJKOVIĆ, dipl. oec., ovlašteni trener – predavačica
Ekonomski najpovoljnija ponuda i e-račun
 • određivanje kriterija za odabir najpovoljnije ponude
 • metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude 
 • trošak životnog vijeka
 • e-račun u javnoj nabavi
4.) MILJENKO CVITANOVIĆ, dipl. iur., ovlašteni trener – predavač
Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • sukob interesa u smislu ZJN 2016
 • prekršajna odgovornost u kontekstu ZJN 2016 i Prekršajnog zakona
 • kaznena odgovornost u kontekstu ZJN 2016 i Kaznenog zakona
POLAZNICIMA SE IZDAJU POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete vaš datum rođenja i OIB radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 210319–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja.