22. 10. 2019.

Odgovornost liječnika - građanskopravna, disciplinska i kaznenopravna odgovornost kroz sudsku praksu i praksu časnog suda HLK

22. 10. 2019. (utorak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI

ODGOVORNOST  LIJEČNIKA  - GRAĐANSKOPRAVNA, DISCIPLINSKA I KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST KROZ SUDSKU PRAKSU I PRAKSU ČASNOG SUDA HLK
22. listopada 2019. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Seminar je namijenjen odvjetnicima, liječnicima te pravnicima u zdravstvu.

1.) Josip Mađarić i Petra Samoborec, odvjetnici u Zagrebu
 • Pojam liječničke pogreške u teoriji i praksi
 • Odgovornost zdravstvenih ustanova i liječnika za naknadu štete pacijentu – pravni temelj
 • Odgovornost po osnovi krivnje v/s objektivna odgovornost 
 • Obavezno osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti – zašto je nužno
 • Praksa naknade štete radi liječničke pogreške u SAD-u 
 • Informirani pristanak v/s liječenje bez pristanka
 • Visina naknade štete 
 • Prijedlozi za smanjenje broja sporova – de lege ferenda
2.) doc. dr. sc. Vedrana Petrovečki, sudski vještak za sudsku medicinu 
Liječnička pogreška v/s komplikacija: 
 • pogrešna dijagnoza, pogrešna terapija 
 • invazivne/neinvazivne intervencije 
 • komplikacije koje prelaze granice uobičajenog rizika 
 • timski rad i pogreške drugih zdravstvenih djelatnika
 • važnost medicinske dokumentacije 
Sudskomedicinsko vještačenje: 
 • zadaci sudskomedicinskog vještaka u vještačenju liječničke odgovornosti (kazneni v/s građanski postupak)
 • otklanjanje nejasnoća, otklanjanje proturječnosti u nalazima različitih vještaka (kazneni v/s građanski postupak)
3.) Ivica Veselić, sudac Županijskog suda u Zagrebu i predsjednik Časnog suda Hrvatske liječničke komore
 • Disciplinski postupak u okviru Hrvatske liječničke komore 
 • Kaznenopravna odgovornost liječnika iz perspektive građanskopravne odgovornosti 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje seminaru iznosi iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak i snack tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj 01 221019-OIB, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:
tel: 01/4095-024Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.