06. 05. 2019.

Odgovornost liječnika - građanskopravna, disciplinska i kaznenopravna odgovornost kroz sudsku praksu i praksu Časnog suda HLJK

06. 05. 2019. (ponedjeljak) u 09:30 sati

Hotel The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

PROGRAM I PREDAVAČI

ODGOVORNOST  LIJEČNIKA  - GRAĐANSKOPRAVNA, DISCIPLINSKA I KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST KROZ SUDSKU PRAKSU I PRAKSU ČASNOG SUDA HLJK

6. svibnja 2019. (ponedjeljak) u 9,30 sati
Hotel The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1
 
Seminar je namijenjen odvjetnicima, liječnicima te pravnicima u zdravstvu.

1.) Josip Mađarić, odvjetnik 
 • Pojam liječničke pogreške u teoriji i praksi 
 • Odgovornost zdravstvenih ustanova i liječnika za naknadu štete pacijentu – pravni temelj 
 • Odgovornost po osnovi krivnje v/s objektivna odgovornost 
 • Obavezno osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti – zašto je nužno 
 • Praksa naknade štete radi liječničke pogreške u SAD-u 
 • Informirani pristanak v/s liječenje bez pristanka 
 • Visina naknade štete 
 • Prijedlozi za smanjenje broja sporova – de lege ferenda 
2.) doc. dr. sc.Vedrana Petrovečki, sudski vještak za sudsku medicinu 
 •  Liječnička pogreška v/s komplikacija: 
  - pogrešna dijagnoza, pogrešna terapija 
  - invazivne/neinvazivne intervencije 
  - komplikacije koje prelaze granice uobičajenog rizika 
  - timski rad i pogreške drugih zdravstvenih djelatnika 
  - važnost medicinske dokumentacije 

 • Sudskomedicinsko vještačenje: 
  - zadatci sudskomedicinskog vještaka u vještačenju liječničke odgovornosti (kazneni v/s građanski postupak) 
  - otklanjanje nejasnoća, otklanjanje proturječnosti u nalazima različitih vještaka (kazneni v/s građanski postupak) 
3.) Ivica Veselić, sudac Županijskog suda u Zagrebu i predsjednik Časnog suda Hrvatske liječničke komore 
 • Disciplinski postupak u okviru Hrvatske liječničke komore 
 • Kaznenopravna odgovornost liječnika iz perspektive građanskopravne odgovornosti  
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje seminaru iznosi iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Kotizacija uključuje: 
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj 01 060519-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara. Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.