26. 10. 2018.

Novine u ovrsi na novčanim sredstvima

26. 10. 2018. (petak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

NOVINE U OVRSI NA NOVČANIM SREDSTVIMA

26. listopada 2018. (petak), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

1.) Sandra Cindrić (viši specijalist za pravnu podršku Centra za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima):
Novine prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 
 • nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu – rokovi i uvjeti 
 • davanje podataka iz Očevidnika 
 • predujmljivanje naknade od strane ovrhovoditelja, izuzeci od predujmljivanja - pojašnjenje utvrđenja VPS-a koji je temelj za određenje naknade Fini 
 • podnošenje osnove za plaćanje Fini na prisilnu naplatu -zahtjev za izravnu naplatu / zahtjev za naplatu 
 • novi obrasci za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu / zahtjeva za naplatu 
 • nove odredbe vezane za postupanje u slučaju stečaja, zatvaranja svih računa, statusnih promjena, prestanka postojanja pravne osobe, odnosno smrti fizičke osobe 
 • rokovi čuvanja i postupanja s osnovama za plaćanje nakon izvršenja 
2.) Mićo Ljubenko, odvjetnik:
Osvrt na praktičnu primjenu i problematiku ovrhe na novčanim sredstvima
a) Osvrt na praktičnu primjenu novih odredbi Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 
 • je li jasna granica povrede ovršenikovih prava kod davanja podataka iz očevidnika? 
 • dugoročne posljedice ograničenja roka na provedbu ovrhe na Fini 
 • ograničavanje prava na pokretanje postupka kroz obvezu plaćanja predujma 
 • mogućnost uništenja dokumentacije 
 • povećana formaliziranost u vidu novih obrazaca 
b) Općenita problematika kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima temeljem Ovršnog zakona 
 • pravni rizik ostvarenja redoslijeda kod zahtjeva 
 • povrat osnove izravno ovrhovoditelju od strane Fine – mogućnosti ovrhovoditelja 
 • pravna sredstva ovršenika 
Novine u Nacrtu Ovršnog zakona s aspekta provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 
 • nova uloga suda i javnih bilježnika – opominjanje prije ovrhe 
 • ovrha temeljem vjerodostojne isprave - prigovori EU 
 • promjena kod naplate – kamata prije glavnice ili glavnica prije kamate? 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada uključuje:
sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijama predavača s tekstom Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, list Informator s aktualnim člancima iz ovrhe na novčanim sredstvima, radni pribor i napitak tijekom stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348 poziv na broj 01 261018-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.