25. 05. 2018.

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu te rad komunalnih redara u JLS

25. 05. 2018. (petak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.

Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen općinama, gradovima i ostalim upravnim i izvršnim tijelima jedinica lokalne samouprave. Upoznajte se s novinama Konačnog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu i razlozima njegovog donošenja kao i postupanjima komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave.

1.) Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
 • Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu
 • Razlozi donošenja novog Zakona
 • Razlike između Nacrta prijedloga zakona u savjetovanju s javnošću, Prijedloga zakona i Nacrta Konačnog prijedloga (predložene promjene i njihova percepcija u javnosti i suprotni zahtjevi jedinica lokalne samouprave i gospodarstva
 • Novosti koje donosi novi Zakon:
   − načela komunalnog gospodarstva
   − komunalne djelatnosti i njihovo obavljanje
   − komunalna infrastruktura
   − građenje i održavanje komunalne infrastrukture
   − komunalni doprinos
   − komunalna naknada
2.) mr. sc. Dragica Kemeter, pročelnica Uprave Grada Čakovca
 • Postupanja komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave prema važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95 - 36/15) i odlukama o komunalnom redu
 • Postupanja komunalnih redara sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13 i 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (Nar. nov., br. 50/17)  i općim aktima jedinica lokalne samouprave vezanih uz otpad
 • Komunalni redari u obvezama jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13)
3.) Mladen Ivanović, dipl. iur., savjetnik za pravna pitanja, edukaciju i obuku u Udruzi općina
 • Postupanje komunalnih redara u obvezama jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 102/17) i Zakonu o zaštiti od buke (Nar. nov., br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09) od strane komunalnog redarstva
 • Rasprava i odgovori na pitanja

Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.