05. 09. 2019.

Novela Zakona o parničnom postupku

05. 09. 2019. (četvrtak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM I PREDAVAČI

NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
5.9.2019. (četvrtak), s početkom u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 
Seminar je namijenjen sucima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u parničnim postupcima. 

Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i
Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 • Potreba donošenja Novele Zakona o parničnom postupku 
 • Nova pravila o nadležnosti
 • Podnesci u elektroničkom obliku
 • Dostava pismena elektroničkim putem
 • Troškovi postupka
 • Preinaka tužbe
 • Rješavanje spora mirnim putem
 • Prekid postupka
 • Pisano očitovanje na navode stranaka
 • Odbitak predporeza
 • Obrazloženje presude
 • Razlozi za žalbu i ispitivanje presude po službenoj dužnosti, dokazi i odlučivanje u žalbenom postupku
 • Novo uređenje revizije
 • Produljenje roka za žalbu u parnicama zbog smetanja posjeda
 • Obrazloženje prigovora protiv platnog naloga 
 • Postupak povodom pravnog lijeka protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
 • Pravila u postupku u sporovima male vrijednosti
 • Postupak pred trgovačkim sudovima
 • Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava
 • Europski parnični postupci
 • Prijelazne i završne odredbe
 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju u iznosu 833 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, priručnik sa stručnim člancima i power point prezentacijom predavača, pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 050919-1– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553Prijavnica

Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na Vaše seminarske upite, ovdje ih možete postaviti unaprijed i poslati zajedno s prijavnicom.