20. 02. 2019.

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

20. 02. 2019. (srijeda) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

20. veljače 2019., u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2


Svrha seminara je pojasniti detalje provedbe proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i status istih u sustavu poreza na dodanu vrijednost.
Naglasak je na aktualnostima te primjerima i dvojbama iz prakse.

1.) Nevenka Brkić, dipl. oec., voditeljica Službe za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Državna riznica, Ministarstvo financija
RASPODJELA POREZA NA DOHODAK TEMELJEM ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I SPECIFIČNOSTI PROVEDBE ZAKONA NA LOKALNOJ RAZINI
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17)
 • O zaduživanju:
   - Izmjene i dopune odluka o dugoročnom zaduživanju
   - Zaduživanje za projekte koji se (su)financiraju iz fondova EU
   - Jamac, jamac-platac, jamac-sudužnik
   - Kratkoročno zaduživanje 
 • Veza između proračuna i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13 i 102/17) 
 • Obustava, objava i dostava proračuna
 • Osnovica za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u JLP(R)S
 • Osiguravaju li se sredstva za plaće i druga materijalna prava zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama u državnom proračunu?
 • Financiranje vatrogastva iz proračuna JLP(R)S
 • Odgovori na pitanja
2.) Mladenka Karačić, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Sektora za izvršavanje državnog proračuna, Ministarstvo financija
SASTAVLJANJE I PREDAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018.
 • Zakonski okvir
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti (obveznici, rok predaje i sastavljanje Izjave)
 • Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Elektronička predaja Izjave i priloga za JLP(R)S
 • Odgovori na pitanja
3.) mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, viša upravna savjetnica, Porezna uprava - Područni ured Zagreb
STATUS JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 • Specifičnost položaja JLP(R)S u sustavu PDV-a
 • JLP(R)S i transakcije s inozemstvom
 • Podjela pretporeza iz ulaznih računa
 • Podnošenje PDV obrazaca
 • Odgovori na pitanja
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, radni materijal i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. HR2823400091100150348, poziv na broj: 01 200219-1– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara. Sve dodatne informacije o seminaru možete dobiti na telefon: 01/4555-454, faks: 01/4612-553, seminari@informator.hr