12. 12. 2018.

Evidentiranje nekretnina, porezi i javna davanja vezana uz nekretnine

12. 12. 2018. (srijeda) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

EVIDENTIRANJE NEKRETNINA, POREZI I JAVNA DAVANJA VEZANA ZA NEKRETNINE

12. prosinca 2018. (srijeda) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2


Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama.
Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/1).
 
1.) mr. sc. Franjo Ambroš, dipl. ing. geod., direktor Geoprem d.o.o.:
Uloga geodeta u sređivanju podataka u evidencijama o nekretninama radi određivanja poreza i drugih javnih davanja
 
2.) Ana Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski građanski sud u Zagrebu:
Evidentiranje nekretnina i prava na njima u zemljišnoj knjizi i katastru 

3.) Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo
Porezi i druge obveze vezane uz nekretnine
  • porez na promet nekretnina 
  • PDV
  • komunalna naknada
  • komunalni doprinos
  • vodni doprinos
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (PDV uključen) po sudioniku.
 
Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, skriptu s prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke. Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 121218– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.