14. 06. 2019.

Sudska zaštita ljudskih prava pred Ustavnim sudom RH i Europskim sudom za ljudska prava - postupak, odlučivanje i izvršenje odluka

14. 06. 2019. (petak) u 09:30 sati

Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

PROGRAM I PREDAVAČI (ARHIVA)

SUDSKA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA PRED USTAVNIM SUDOM RH I EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA - POSTUPAK, ODLUČIVANJE I IZVRŠENJE ODLUKA
14. lipnja 2019., u 9.30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Seminar je namijenjen odvjetnicima, sucima, službenicima i svim drugim osobama koje pružaju pravnu pomoć pojedincima ili odlučuju o njihovim pravima i obvezama pojedinaca, a u cilju stjecanja i nadogradnje znanja o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda uopće, a posebice u postupku pred Ustavnim sudom RH putem ustavne tužbe i Europskim sudom za ljudska prava putem individualnog zahtjeva. 
Cilj seminara je istaknuti razlike između ovih pravnih sredstava i onih koja pojedincima stoje na raspolaganju tijekom redovitog sudskog postupka te zainteresiranim osobama dati temeljne smjernice o načinu tumačenja i primjeni Ustava RH i Europske konvencije tijekom cijelog postupka u kojem se odlučuje o pravima pojedinaca. 

1.) Slavica Banić, dipl. iur.,
glavna urednica Informatora, bivša sutkinja Ustavnog suda RH
- Ustavna tužba: pravna narav, postupak, odlučivanje i pravne posljedice
- Postupovne pretpostavke za podnošenje ustavne tužbe
    • pravo na podnošenje ustavne tužbe
    • akti protiv kojih se može podnijeti ustavna tužba
    • privremena odgoda ovrhe akta do donošenja odluke o ustavnoj tužbi
- Vrste ustavnih tužbi i odluke
    • ustavna tužba po iscrpljenju pravnog puta – ustavnosudska oznaka U-III
    • ustavna tužba prije iscrpljenog pravnog puta – ustavnosudska oznaka U-IIIB
    • ustavna tužba radi povrede prava na lokalnu samoupravu
- Razlozi za usvajanje i odbijanje ustavne tužbe – primjeri iz ustavnosudske prakse
- Ustavnopravna bit stvari i meritorni odbačaji – primjeri iz ustavnosudske prakse 
- Korisni savjeti za sastavljanje ustavne tužbe – primjeri iz ustavnosudske prakse 

2.) Štefica Stažnik, dipl. iur., zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava – hrvatska iskustva
    • smisao konvencijske zaštite i supsidijarna uloga Europskog suda za ljudska prava
    • podnošenje zahtjeva Sudu, uključujući zahtjev za izdavanje privremene mjere
      (punomoći, više podnositelja zahtjeva, anonimizacija zahtjeva, dokumenti itd.)
- Tijek postupka pred Europskim sudom za ljudska prava:
     • postupak pred raznim sastavima Suda, odbačaji zbog očite neosnovanosti, vrste
       postupka, jezik postupka, pravovremenost poduzimanja procesnih radnji,
       kolanje spisa itd.)
- Rješidbe Europskog suda za ljudska prava:
     • presude, odluke o nedopuštenosti zahtjeva, odluke o prijateljskom rješenju
        spora, priznanje povrede
     • pravni učinci (izvršenje i isplate naknada)

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na seminaru iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na seminaru u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.
Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na seminaru, skriptu s power point prezentacijom, radni pribor, napitak i snack za vrijeme stanke. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 00 140619– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja seminara.

Dodatne informacije:
tel: 01/7888-854
faks: 01/4612-553
mail: seminari@informator.hr