Sabor: Pohvale izmjenama Zakona o parničnom postupku

Saborski zastupnici u srijedu su mahom pohvalili izmjene koje je u Zakonu o parničnom postupku predložila Vlada, a koje bi trebale ubrzati sudske postupke i smanjiti troškove sudovanja, neka rješenja pohvalio je i SDP, ali i poručio da sam zakon u sadašnjem obliku ne može podržati.

U njihovoj je osnovi nužnost izmjene pravila o reviziji te uvođenje novog instituta  za sporove koji su u većem broju pokrenuti ili se njihovo pokretanje očekuje u kraćem razdoblju tzv. ogledni postupak.
Uvođenjem tog instituta, tumači Vlada, ubrzat će se postupanje u svim postupcima u kojima je bit stvari u pogledu pravnog pitanja ista, a odlukom koju o tom pitanju zauzme Vrhovni sud zajamčiti jedinstvena primjena prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni.  Prema novom uređenju reviziju, kao izvanredni pravni lijek, stranke mogu podnijeti samo ako im Vrhovni sud to prethodno dopusti ili ako im je to dopušteno zakonom.  Takvo uređenje hvali Marija Jelkovac (HDZ), zadovoljna što će o dopuštenosti revizije odlučivati vijeće od tri, umjesto pet sudaca. 
S druge strane Peđa Grbin (SDP) ističe da će takvo uređenje dovesti do smanjenog broja odluka u revizijskim predmetima, ali i povećanja broja zahtjeva Vrhovnom sudu, a posljedično i broja postupaka pred Ustavnim sudom. Ironično je da u zakonu, na jednoj strani imamo dobro rješenje - ogledni postupak, a na drugoj to "katastrofalno" rješenje koje će poništiti sve pozitivne učinke izmjena, rekao je SDP-ov zastupnik. 
Zakon je dovoljno dobro izbalansiran, uzvraća na kritike državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović. 
Zbog instituta oglednog postupka, predloženi će zakon podržati  Goran Aleksić (Snaga), neovisno hoće li biti prihvaćeni njegovi amandmani. Njima predlaže da se preinaka tužbe omogući u svakoj prilici kad dođe do nove činjenične situacije vezane za taj postupak, da se ogledni postupak primjeni na sve postupke u tijeku, te da zakon, umjesto 1. rujna, stupi na snagu osam dana po objavi u Narodnim novinama. 
Izmjenama Zakona o parničnom postupku, uvodi se novi način obračuna troškova u slučaju djelomičnog uspjeha stranaka u sporu, napušta zapisničko evidentiranje ročišta, uvodi mogućnost održavanja ročišta na daljinu (audio-vizualnim uređajima). Za prekasno dostavljeni podnesak propisuje se mogućnost sankcioniranja stranaka, te određuje jedinstveni rok od 15 dana za podnošenje žalbe u svim vrstama postupaka.


(HINA, 12. 6. 2019.)Najčitanije