Izglasane izmjene Pomorskog zakonika

Hrvatski sabor u u petak je izglasao izmjene Pomorskog zakonika koje bi trebale ojačati konkurentnost hrvatskog brodarstva i osnažiti položaj pomoraca na domaćem i stranom tržištu, smanjiti administrativne barijere i otvoriti put potpunoj digitalizaciji u pomorskom sektoru.

Izmjenama se uvodi jedinstveni centralizirani upisnik brodova u elektroničkom obliku i olakšava predaja zahtjeva za upis u taj upisnik. Uvodi se i mogućnost uključivanja određenog broja dobrovoljaca u sustav traganja i spašavanja. Plan je u ovoj godini uključiti u sustav oko 30 plovila i 60 osoba, u idućoj i narednim godinama 60 plovila i 90 osoba.
Sabor je u petak usvojio izmjene Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti kojim se bolje regulira ta profesija, te na Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora prenaša nadležnost za provedbu postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.
U drugo čitanje poslane su izmjene Zakona o državljanstvu koje bi trebale olakšati stjecanje hrvatskoga državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i hrvatsko iseljeništvo.
U drugo čitanje poslano je i nekoliko zakonskih prijedloga kojima se reguliraju djelatnosti iz resora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i izmjene Zakona o državnim službenicima, prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, prijedlog zakona o željeznicama, te Prijedlog zakona o pravosudnoj akademiji.
Sabor je također prihvatio dva izvješća za 2017. godinu, o ostvarivanju prva na besplatnu pravnu pomoć kao i radu probacijske službi, te donio plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije za ovu godinu.
Potvrđeni su i novi članovi Nacionalnog zdravstvenog vijeća, kao i predsjednica i članovi Nacionalnog vijeća za sport.
Oporbeni zakonski prijedlozi, izmjene Zakona o plaćama sudaca koje je predložio klub Glas-a i HSU-a, te izmjene koje je SDP predlažio u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, nisu dobili podršku zastupnika.


(HINA, 8. 2. 2019.)Najčitanije

magazine

Novi broj tjednika Informator

Broj 6582-6583 od 08. 07. 2019.

Pogledaj teme broja

Savjetovanja