Gradovi i regije trebaju Europsku uniju. Europska unija treba gradove i regije.

Predsjednik Lambertz održao je govor o stanju Europske unije sa stajališta gradova i regija #SOTREG

Predsjednik Europskog odbora regija (OR) Karl-Heinz Lambertz danas je tijekom rasprave s predsjednikom Europskog parlamenta Antoniom Tajanijem održao svoj drugi govor o stanju Europske unije sa stajališta regija i gradova. U govoru održanom na OR-ovom plenarnom zasjedanju u Bruxellesu, predsjednik je ustvrdio da Europa „ne treba promijeniti samo vrijeme, već i smjer i metodu“ te gradovima i regijama omogućiti veći utjecaj u oblikovanju njezine budućnosti.
Predsjednik Lambertz u svom je govoru pozvao na to da se za gradove i regije izdvajaju veća sredstva iz proračuna EU-a i da im se osigura veća uloga u donošenju odluka, naglasivši da „slabljenjem gradova i regija slabimo Uniju. To ne smije biti dio našeg plana za budućnost  jer baš naprotiv:  jačanjem teritorija jačamo Uniju.“
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani tijekom rasprave je naglasio: „Iako na različite načine, i Europski parlament i Europski odbor regija okupljaju ljude koje su građani izabrali na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini. Osnaženi tim prerogativom, moramo raditi zajedno kako bismo svojim građanima pružili konkretne odgovore i zajedno s njima stvorili djelotvorniju i pravedniju Europu koja će ih bolje zastupati.“

Ključne poruke govora o stanju Europske unije u 2018. sa stajališta gradova i regija:
O proračunu EU-a: „Zdrav nam razum govori da, bez obzira je li riječ o koheziji, zajedničkoj poljoprivrednoj politici ili bilo kojoj drugoj politici, ne možemo uraditi više s manje, posebice u svjetlu proračuna koji je već nedovoljan.“

O kohezijskoj politici EU-a: „Kohezija se tiče svih nas. To dokazuje činjenica da je poziv Saveza za koheziju potpisalo 8000 potpisnika i da on danas obuhvaća gotovo cijelu Uniju. Kohezija je politika koja našim područjima pomaže u razvoju. To je politika budućnosti, namijenjena rješavanju velikih problema našeg vremena, ali i zadovoljavanju svakodnevnih potreba. Borba lokalno i regionalno izabranih predstavnika za očuvanje kohezije Unije se nastavlja."

O migracijama: „Dan za danom, naši gradovi se bore za očuvanje suživota u Europi. Dok Vijeće neumorno priča o „migracijama“, na lokalnoj razini se daleko češće čuje riječ „integracija“… U suradnji s Europskom komisijom pokrenut ćemo kampanju kojom ćemo skrenuti pažnju na projekte integracije koji se provode u našim gradovima i regijama.“

O dijalozima s građanima: „Moramo dobiti stvarne povratne informacije o politikama EU-a. Nije dovoljno slušati. Dijalozi s građanima moraju se organizirati, a nakon njih se moraju poduzimati koraci kako bi se poboljšalo djelovanje Unije u pojedinim područjima… Zato sam predložio predsjedniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora da zajedno u glavnim crtama osmislimo stalni europski mehanizam za dijaloge s građanima.“

O socijalnim pravima: „Europa možda mora promijeniti sat, no iznad svega mora promijeniti kurs... Socijalna prava moraju se priznavati jednako kao gospodarska prava. Europa će ojačati samo ako prvo pomognemo onima čije su potrebe najveće.“

O supsidijarnosti: „Trebali bismo se voditi načelom „više Europe tamo gdje je više potrebna i manje Europe tamo gdje je manje potrebna“. Supsidijarnost također podrazumijeva jaku Uniju koja se preko lokalnih i regionalnih vlasti približava svojim građanima… Svoje ćemo ideje sprovesti u djelo uspostavom nove pilot-mreže regionalnih centara koji će podržavati ocjenjivanje provedbe politika."

Preporuke OR-a za obnovu povjerenja u EU
Nakon plenarne rasprave  usvojeno je OR-ovo mišljenjePromišljanje o Europi: glas regionalnih i lokalnih vlasti za obnovu povjerenja u Europsku uniju“, pripremljeno na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska. To je izvješće kulminacija ekstenzivne dvogodišnje kampanje pokrenute u ožujku 2016. pod nazivom „Promišljanje o Europi“, u okviru koje smo stupili u kontakt s više od 40 000 građana i 266 lokalnih i regionalnih vlasti. Kampanja se uglavnom sastojala od dijaloga s građanima i javnih rasprava organiziranih na lokalnoj razini na inicijativu članova OR-a. Na temelju primljenih informacija, internetske ankete provedene u cijelom EU-u i savjetovanja s gradovima i regijama sastavljeno je mišljenje čiji su autori predsjednik Lambertz i prvi potpredsjednik Markku Markkula

U mišljenju su naglašeni glavni zaključci kampanje.
Građani su nam rekli: žele EU koji se temelji na solidarnosti, koheziji i blizini
  • 80 % građana izrazilo je želju za većom solidarnošću u EU-u; 
  • ljudi svojim lokalnim i regionalnim predstavnicima vjeruju više nego EU-u ili nacionalnim političarima; 
  • mnogi su naglasili svoju udaljenost od politika i institucija EU-a te osjećaj frustracije zbog EU-a jer im se Unija često čini udaljenom i nepouzdanom.
Građani su nam rekli: moraju biti u potpunosti uključeni u oblikovanje politika EU-a
- treba u potpunosti priznati ulogu lokalnih i regionalnih vlasti, kako u svakodnevnom vođenju poslova EU-a tako i u budućim prilagodbama Ugovorima – OR bi u svakoj budućoj konvenciji trebao biti zastupljen s punim pravima;

Olakšavanje sudjelovanja građana u politikama EU-a i zajedničko uspostavljanje trajnog dijaloga s građanima nakon 2019.

  • EU će povjerenje i vjerodostojnost zadobiti samo ako se jasno pokaže dodana vrijednost njegovog djelovanja. 
  • angažiranje građana ne smije biti ograničeno na razdoblja netom prije europskih izbora;
  • uoči europskih izbora, OR će predložiti uspostavu stalnog i strukturiranog sustava dijaloga među građanima, političarima i institucijama EU-a, uključujući lokalne i regionalne vlasti putem OR-a. 
8. europski samit regija i gradova
Kako bi doprinio tekućoj političkoj raspravi o budućnosti Europske unije nakon Brexita, predsjednik je najavio da će se OR-ov 8. europski sajam regija i gradova održati 14. – 15. ožujka 2019. Samit će biti najveći politički skup gradonačelnika, regionalnih predsjednika i lokalnih čelnika iz cijele Europe u sljedećoj godini, s više od 800 sudionika uključujući i glavne čelnike europskih institucija.

Napomene urednicima
Na plenarnom zasjedanju OR-a u listopadu svake godine, predsjednik Odbora drži govor o stanju regija EU-a. Cilj je govora razmotriti trenutačno stanje gradova i regija EU-a i osvrnuti se na izazove koji predstoje u idućim godinama. Taj je govor istovremeno i prvobitna reakcija OR-a na prijedloge iz radnog programa Europske komisije koje predsjednik Komisije predstavlja u svom govoru o stanju Unije. Nakon govora slijedi rasprava na plenarnom zasjedanju s članovima OR-a i predstavnicima EU-a na visokoj razini. 


(EUROPSKI ODBOR REGIJA, 10. 10. 2018.)Najčitanije