DRŽAVNO UREĐENJE i POLITIČKI SUSTAV

UPRAVNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE

JAVNE FINANCIJE I FINANCIJSKI SUSTAV

GOSPODARSKE DJELATNOSTI

JAVNE DJELATNOSTI

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

ZDRAVSTVO, MIROVINSKO OSIGURANJE

10.06. FIZIOTERAPEUTSKA DJELATNOST

10.10. MEDICINSKO-BIOKEMIJSKA DJELATNOST

10.14. PRAVA PACIJENATA

10.17. ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

10.20. PRIKUPLJANJE PODATAKA PO OSIGURANICIMA O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA MIROVINSKA OSIGURANJA

10.01. MIROVINSKO OSIGURANJE

10.03. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

10.04. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

10.05. EVIDENCIJE U ZDRAVSTVU

10.07. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA DJELATNOST

10.08. LIJEČNIŠTVO

10.09. STOMATOLOŠKA DJELATNOST

10.11. SESTRINSTVO

10.12. LJEKARNIŠTVO

10.13. MEDICINSKI PROIZVODI

10.15. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST I ZDRAVSTVENI NADZOR NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

10.16. ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

10.18. PRESAĐIVANJE DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA

10.19. ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE

10.21. OSTALO

10.02. INVALIDITET

MEĐUNARODNI ODNOSI

Regulation