DRŽAVNO UREĐENJE i POLITIČKI SUSTAV

UPRAVNO PRAVO

GRAĐANSKO PRAVO

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE

JAVNE FINANCIJE I FINANCIJSKI SUSTAV

GOSPODARSKE DJELATNOSTI

7.08. ZADRUGE

7.11. TURIZAM

7.14. POLJOPRIVREDA

7.18. VETERINARSTVO

7.21. LOVSTVO

7.24. MJERITELJSTVO

7.28. OPĆA SIGURNOST PROIZVODA I TEHNIČKI ZAHTJEVI

7.31. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

7.35. PROIZVODNJA, PROMET, KORIŠTENJE I SKLADIŠTENJE ROBE POD POSEBNIM REŽIMOM

7.01. POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA

7.02. OSIGURANJE IMOVINA I OSOBA

7.03. OBNOVA

7.04. SLOBODNE ZONE

7.05. PRETVORBA I PRIVATIZACIJA

7.06. OBRT

7.07. MALO GOSPODARSTVO

7.09. KOMORE

7.10. TRGOVINA

7.12. UGOSTITELJSTVO

7.13. KAKVOĆA PROIZVODA

7.15. STOČARSTVO

7.16. VINOGRADARSTVO

7.17. RIBARSTVO

7.19. VODE I FINANCIRANJE VODNOGA GOSPODARSTVA

7.20. ŠUME I DRVO

7.22. PRIRODA I OKOLIŠ

7.23. INFORMATIKA

7.25. NORMIZACIJA

7.26. ATESTIRANJE

7.27. AKREDITACIJA

7.29. PROMET

7.30. POŠTA, TELEKOMUNIKACIJE

7.32. ENERGIJA I ENERGETSKE DJELATNOSTI

7.33. RUDARSTVO, NAFTA I MINERALNE SIROVINE

7.34. OTPAD

7.36. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE

7.37. OSTALO

JAVNE DJELATNOSTI

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

ZDRAVSTVO, MIROVINSKO OSIGURANJE

MEĐUNARODNI ODNOSI

Regulation