Pravni sadržaji


Prijedlog za odgodu izvršenja rješenja

Na temelju članka 26. st. 2. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 ), __________ (ime i prezime/naziv poreznog obveznika) (u nastavku teksta: tužitelj), podnosi prijedlog za odgodu izvršenja prvostupanjskog poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda _______ KLASA: _________, URBROJ: ________ od __.__.__ (dan, mjesec, godina) do pravomoćnosti okončanja ovoga upravnog spora.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.