Pravni sadržaji


Prijava u postupku amortizacije stare hipotekarne tražbine

Podsjetimo još jednom, prema članku 162. st. 1. ZZK-a (primjenjuje se od 6. srpnja 2019.), postupak amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine provodi se ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: - ako su hipoteke starije od 30 godina, odnosno ako je proteklo 30 i više godina od posljednjeg upisa koji je proveden u odnosu na tu hipoteku (utvrđuje se uvidom u zemljišnu knjigu) - ako založnog vjerovnika odnosno njegove sljednike nije moguće pronaći - ako kroz to vrijeme niti glavnica niti kamate nisu zahtijevani niti primljeni, niti se pravo na drugi način ostvarivalo.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.