Pravni sadržaji


Rješenje o izricanju novčane kazne sudioniku upravnog postupka

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Grada _______, postupajući na temelju članka 80. st. 1. Zakona o zaštiti životinja (Nar. nov., br. 102/17 i 32/19), članka ___ Odluke o komunalnom redu Grada _____ (Sl. gl. Grada ___, br. ___) i članka __ Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada _____ (Sl. gl. Grada ___, br. ___)
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.