Pravni sadržaji


Obračun dnevnice za rad na terenu

Porezni tretman isplate dnevnice za rad na terenu uređen je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19)
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.