Pravni sadržaji


Rješenje o prijmu drugog kandidata u službu

Člankom 17. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08, 61/11 i 4/18) propisano je da se službenici i namještenici u jedinicama lokalne samouprave primaju u službu putem natječaja. Pritom, u postupku primitka u službu donose se dva rješenja: rješenje o prijmu u službu (čl. 24.) i rješenje o rasporedu (čl. 27.).
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.