Pravni sadržaji


Rješenje o komunalnoj naknadi za poslovni prostor

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo ________ (naziv JLS-a), na temelju članaka 92. i 100. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18 i 110/18 - Odluka USRH), članka 58. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18), članka ____ Odluke o komunalnoj naknadi (Sl. gl., br. ________) i članka ____Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (Sl. gl., br. ________) u predmetu utvrđivanja iznosa komunalne naknade obvezniku ______________ (naziv, adresa i OIB pravne osobe), donosi
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.