Pravni sadržaji


Rješenje o isplati dodatka uz plaću za uspješnost službenika u radu

Člankom 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) propisana je mogućnost isplate dodatka na plaću službeniku odnosno namješteniku za ostvarene iznadprosječne radne rezultate.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.