Pravni sadržaji


Odluka o davanju ovlasti za zastupanje udruge

Udruga je u Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17) definirana kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.