Pravni sadržaji


Prijava kapitalnog dobitka po osnovi prodaje udjela

Sukladno članku 64. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16), dohotkom od kapitala smatra se, između ostalog, dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.