Pravni sadržaji


Evidencija o otpremi dobara izvan područja RH radi usluga procjene vrijednosti dobara ili rada na tim dobrima ili njihova privremenog smještaja

Sukladno članku 83. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16 ), porezni obveznik mora voditi evidenciju dobara koja je otpremio ili prevezao ili koja su za njegov račun bila otpremljena ili prevezena izvan područja RH, ali unutar EU, radi obavljanja usluga procjene vrijednosti dobara ili rada na tim dobrima ili njihova privremenog korištenja, u smislu članka 7. st. 6. toč. d), e) i f) ovog Zakona.
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.