Pravni sadržaji


Rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor

________ (naziv JLS), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, temeljem članka ____ Odluke o komunalnoj naknadi (Sl. gl. br. ________) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), povodom zahtjeva ________ (ime i prezime, prebivalište, OIB ________) u predmetu oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, donosi
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.