Pravni sadržaji


Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku uklanjanja ruševine zgrade

Na temelju članka 42. Zakona o građevinskoj inspekciji (Nar. nov., br. 153/13), članka 18. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 6/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu Grada V. (Sl. gl. Grada V., br. 12/09), donesen je
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.