Pravni sadržaji


Preuzimanje duga

Trgovačko društvo __________ iz __________ OIB, koje zastupa direktor __________ (u nastavku teksta: Dužnik) i Trgovačko društvo __________ iz _______ OIB, koje zastupa direktor __________ (u nastavku teksta: Preuzimatelj duga) sklopili su dana __________ u __________ sljedeći
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.