Pravni sadržaji


Rješenje o imenovanju pročelnika

Gradonačelnik Grada _________ na temelju stavka 3. članka 5., a u svezi sa stavkom 1. i 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti u upravnoj stvari imenovanja pročelnika upravnog tijela donosi
Morate biti pretplatnik za download dokumenta
Cilj Novog informatora d.o.o. jest održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u obrascima su isključivo opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, stoga Novi informator d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati upotrebom obrazaca.