STRUČNI ČLANCI

Radovi eminentnih stručnjaka o aktulanim pravnim temama i problemima u praktičnoj primjeni.

VIŠE
VI PITATE - MI ODGOVARAMO

Kratko stručno djelo u kojemu se temeljito izlaže i obrađuje odgovor na konkretno pravno i poslovno pitanje koje ste Vi postavili.

VIŠE
TRADICIO IURIDICIA

Pravne izreke u kojima je sabrano tisućljetno rimsko i europsko pravničko iskustvo, a njihov je sadržaj i danas u velikoj mjeri ugrađen u europske privatnopravne sustave.

VIŠE