Zakon o zemljišnim knjigama

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

60,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Zemljišnoknjižno pravo
Autor: Novi informator
Broj stranica: 64
Format cm (visina x širina):  28 x 20
Uvez: meki
Šifra izdanja 06220001


Opis

Od svog stupanja na snagu, 1. siječnja 1997., Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96) izmijenjen je dopunjen ili ispravljen čak devet puta. Budući da je nedavno donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 108/17), a kako bismo olakšali korištenje Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka USRH, 55/13 i 60/13 - ispr. i 108/17) u praksi, priredili smo ovaj pročišćeni tekst Zakona.

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur.