Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – proč. tekst i 94/17 – ispr.)

90,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Autor: Novi informator
Broj stranica: 120
Format cm (visina x širina):  28 x 21 cm
Uvez: meki
Šifra izdanja 06290001


Opis

- redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe
- opširno pojmovno kazalo

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur.