Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi

Sudske odluke i pravna shvaćanja

uz autorski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17)

370,00 kn
Biblioteka: Posebna izdanja
Područje: Upravni spor
Autor: Grupa autora:
Franciska Dominković
Mira Kovačić
Broj stranica: 442
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: tvrdi
Šifra izdanja 06280001


Opis

Poštovani,
pred Vama je pregled sudske prakse u primjeni odredaba trenutno važećeg Zakona o upravnim sporovima. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10) stupio je na snagu 1. siječnja 2012. Prvi put je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (NN 143/12, dalje: ZID ZUS-a/12) koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012., a drugi put Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (NN 152/14, dalje: ZID ZUS-a/14) koji je stupio na snagu 30. prosinca 2014. Do treće izmjene došlo je intervencijom Ustavnog suda Republike Hrvatske - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. (NN 94/16.), a četvrte izmjene i dopune stupile su na snagu 1. travnja 2017., Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (NN 29/17, dalje: ZID ZUS-a/17). Sudska praksa objavljena je uz autorski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima na način da su uz svaki članak/stavak/točku Zakona objavljene izabrane odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: Visoki upravni sud RH) od 2012. do kraja 2017. godine. Osim velikog broja presuda i rješenja, objavljeni su i zaključci - pravna shvaćanja prihvaćena na sjednicama svih sudaca Visokog upravnog suda RH, ali i ranijih odjela Visokog upravnog suda RH (odjeli do studenoga 2016. godine) koja se odnose na navedeni Zakon. Uz sudske odluke naznačene su ključne riječi, odluke su objavljene u bitnim dijelovima, a dio teksta dodatno je označen bojom. Sudske odluke su anonimizirane radi zaštite privatnosti stranaka. Potrebno je istaknuti da neke od sadržanih odluka nisu donesene na temelju trenutno važećeg Zakona o upravnim sporovima, imajući na umu početak primjene tog Zakona 2012. godine, ali iste su uvrštene jer su shvaćanja izražena u tim odlukama primjenjiva i na trenutno važeće uređenje. Međutim, kako bi se ukazalo na promjene do kojih je došlo u međuvremenu, ali i radi lakšeg snalaženja uz svaki pojedini članak koji je izmijenjen ili dopunjen dodan je broj Narodnih novina kojima je taj članak/stavak/točka izmijenjen ili dopunjen te napomena s naznakom što je mijenjano ili dopunjeno. Na kraju opsežne sudske prakse nalazi se i izvorni tekst Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10) i tekstovi svih izmjena i dopuna Zakona, kao i odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 27. rujna 2016. kojom je, između ostalog, pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske i ukinut je članak 79. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14). Osim toga, nalazi se i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 4. travnja 2017. kojim, između ostalog, nije prihvaćen prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 50. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14
i 94/16), a kojim je uređena dostava u upravnom sporu.

U Zagrebu, travanj 2018.

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur.