Zakon o upravnim sporovima

(Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka USRH i 29/17)

redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovno kazalo

60,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Upravni spor
Autor: Novi informator
Broj stranica: 48
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06170001


Opis

Sadašnji Zakon o upravnim sporovima u primjeni je više od pet godina. Tijekom navedenog razdoblja Zakon o upravnim sporovima više je puta mijenjan i dopunjavan, a zadnji puta tijekom ove 2017. godine. Stoga, u želji da korisnicima omogućimo lakše korištenje Zakonom o upravnim sporovima, donosimo redakcijski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima. Radi lakšeg korištenja odredbama Zakona o upravnim sporovima, uz redakcijski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima donosimo napomene uz pojedine odredbe te pojmovno kazalo. Također napominjemo da su odredbe redakcijskog pročišćenog teksta Zakona o upravnim sporovima, koje su sadržane u Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 29/17) otisnute debljim slovima.
Popis korištenih kratica:
- Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov, br. 20/10) - ZUS
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 143/12) - Novela ZUS/12
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14) - Novela ZUS/14
- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 29/17) - Novela ZUS/17

Uredništvo

Krešimir Orešković dipl. iur.