Zakon o trgovačkim društvima

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

160,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Trgovačka društva
Autor: Novi informator
Broj stranica: 240
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06180001


Opis

U Narodnim novinama, broj 110 od 13. listopada 2015., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu 1. studenoga 2015.
Posljednja novela Zakona o trgovačkim društvima broji 14 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima s napomenama uz pojedine članke. Izmjene i dopune otisunute su masnim slovima. Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima obuhvaća:
- Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99)
- Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99) – Nar. nov., br. 121/99 od 19. studenoga 1999.
- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 52/00)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 118/03)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 107/07)
- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 146/08)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 137/09)
- Članak 381. stavak 1. točka 8. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/12)
- Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 68/13)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 110/15)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 110/15).
U Narodnim novinama, broj 107/07, donesen je Zakon o uvođenju Europskog društva
- Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (Nar. nov., br. 107/07 i 110/15) i stupio je na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Budući da je tim Zakonom postupak usklađivanja pravnog uređenja trgovačkih društava s europskim pravom društava uglavnom dovršen, držali smo svrhovitim objaviti i njegov tekst.

Uredništvo

Jerko Slovinić, dipl. iur.