Zakon o trgovačkim društvima

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

130,00 kn
Biblioteka: Propisi Republike Hrvatske
Područje: Trgovačka društva
Autor: Novi informator
Broj stranica: 250
Format cm (visina x širina):  20,5 x 28
Uvez: meki
Šifra izdanja 06400001


Opis

ZAKON O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA - SOCIETAS EUROPEA (SE) I EUROPSKOG GOSPODARSKOG INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU)
(Nar. nov., br. 107/07 i 110/15)

Uredništvo

Jerko Slovinić, dipl. iur.