Zakon o parničnom postupku

(Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08 - ispr., 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 - odluka USRH)

X. izdanje

95,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Parnični postupak
Autor: Novi informator
Broj stranica: 156
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06130001


Opis

U Narodnim novinama, broj 25 od 28. veljače 2013., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu 1. travnja 2013., dok je u Narodnim novinama, broj 28 od 6. ožujka 2013., objavljen Zakon o sudovima kojim je članak 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 57/11), prestao važiti. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-885/13 od 11. srpnja 2014. (Nar. nov., br. 89/14) ukinut je stavak 4 članka 392. b Zakona o parničnom postupku. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 25/13) sadržava 103 članka kojima su znatno izmijenjeni pojedini instituti, čime je Zakon o parničnom postupku postao nepregledan i teško čitljiv. U želji da pojednostavimo i olaköamo njegovo korištenje, priredili smo redakcijski pročišćeni tekst s odgovarajućim napomenama. U tu su svrhu posljednje izmjene i dopune otisnute masnim slovima, a opsežno pojmovno kazalo osigurava brzo i jednostavno pronalaženje pojmova sadržanih u Zakonu.

Uredništvo

Hrvoslav Bašić, dipl. iur.