Zakon o općem upravnom postupku

(Nar. nov., br. 47/09 stupio na snagu 1. siječnja 2010.)

 III. izdanje

70,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Upravni postupak
Autor: Novi informator
Broj stranica: 72
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06090001


Opis

Novi Zakon o općem upravnom postupku Hrvatski sabor donio je na sjednici 27. ožujka 2009. godine, a objavljen je u Narodnim novinama, br. 47 od 16. travnja 2009. Na temelju članka 171. toga Zakona, novi Zakon o općem upravnom postupku stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine. Njegovim stupanjem na snagu prestao je vrijediti Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91 i 103/96 - Odluka USRH - u nastavku teksta: ZUP 91), a postupci započeti do stupanja na snagu toga Zakona nastavit će se i dovröiti prema odredbama ZUP-a 91.
U primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku odlučili smo se na tiskanje teksta toga Zakona s kratkim komentarima i uputama temeljenima na Obrazloženju uz Zakon o općem upravnom postupku PZE, br. 168, Ustavu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst i 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), ZUP-u 91 i drugim relevantnim propisima. Komentare i upute priredili su Robert Mahović, dipl. iur. i Davorka Foretić, dipl. iur. Pojmovno kazalo uz Zakon o općem upravnom postupku, za lakše služenje Zakonom, priredile su ätefanija Kasabaöić, dipl. iur. i Davorka Foretić, dipl. iur.
Budući da je I. i II. izdanje ove knjige rasprodano, nadamo se da ćemo ovim našim, III. izdanjem Zakona o općem upravnom postupku pomoći svima koji u praksi primjenjuju odredbe novog Zakona o općem upravnom postupku.

Uredništvo

Davorka Foretić dipl. iur., Robert Mahović dipl. iur., Štefanija Kasabašić dipl. iur.