Zakon o nasljeđivanju

(Nar. nov., br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe

60,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Obiteljsko i nasljedno pravo
Autor: Novi informator
Broj stranica: 54
Format cm (visina x širina):  29 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06240001


Opis

Bivši Zakon o nasljeđivanju, donesen kao savezni zakon još davne 1955. godine, uz neznatne izmjene i dopune bio je u primjeni sve do 2003. godine. Promjene u društvu i obiteljskim odnosima koje su se dogodile tijekom njegove, gotovo pedesetogodišnje, primjene dovele su do toga da dugovječnosti toga Zakona dođe kraj i da se nasljednopravni odnosi urede na ponešto drukčiji način. To je učinjeno donošenjem novoga Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03) koji se počeo primjenjivati 3. listopada 2003. godine. Taj je Zakon do danas izmijenjen četiri puta, i to Zakonom o izmjeni Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 163/03), a s obzirom na članak 1164. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05), od 1. siječnja 2006. više nisu u primjeni niti odredbe članaka 116.-121. Zakona o nasljeđivanju. Nadalje, Zakon je mijenjan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 127/13) i Zakonom o izmjenama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 33/15). Budući da nasljednopravna materija ima veliko značenje, kako za struku, tako i za širu javnost, priredili smo ovo izdanje Zakona o nasljeđivanju s namjerom da bude dostupno sucima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i svima onima koji se susreću s tom materijom. Radi lakšeg korištenja Zakonom o nasljeđivanju, priredili smo i opširno kazalo pojmova. Tekst Zakona o nasljeđivanju obuhvaća:
• Zakon o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03)
• Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 163/03)
• članak 1164. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05)
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 127/13)
• Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 33/15).

Uredništvo

Jerko Slovinić, dipl. iur.