Zakon o kaznenom postupku

(Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - proč. tekst, 91/12 - Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)

redakcijski pročišćeni tekst

115,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Kazneno i postupovno pravo
Autor: Novi informator
Broj stranica: 208
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06150001


Opis

U Narodnim novinama, broj 143 od 20. prosinca 2012., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. Novela iz 2012. broji 118 članaka. Njome je djelomično izvršena Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-448/2009, U-I-602/2009, U-I-1710/2009, U-I-18153/2009, U-I-5813/2010 i U-I-2871/2011 od 19. srpnja 2012. (Nar. nov., br. 91/12) u odnosu na 17 članaka. Učinjeno je usklađivanje s novim Kaznenim zakonom te su poboljšane pojedine odredbe Zakona, u skladu s praksom u njegovoj primjeni.
U 2013. uslijedile su još dvije novele Zakona o kaznenom postupku. Prva Novela iz 2013. (Nar. nov., br. 56/13 - stupila na snagu 1. srpnja 2013.) sadržava 9 članaka, dok posljednja (peta) Novela Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 145/13 - stupila na snagu 15. prosinca 2013.) sadržava čak 261 članak i njezin je prvenstveni cilj izvršenje navedene Odluke Ustavnog suda u preostalom dijelu. U 2014. uslijedila je još jedna novela Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/14) koja je imala 12 članaka. Posljednje izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku objavljene su u Narodnim novinama, broj 70/17, a stupile su na snagu 27. srpnja 2017. Priredili smo, stoga, redakcijski pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku s napomenama uz pojedine članke, da bismo korištenje Zakonom učinili lakšim i jednostavnijim.
U tu smo svrhu, ostavili i napomene uz prijašnje izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08, 76/09, 80/11, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14), a posljednje izmjene i dopune otisnute su masnim slovima.

Uredništvo

Hrvoslav Bašić, dipl. iur.