Ovršni zakon

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe, pojmovno kazalo

80,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Ovršni postupak
Autor: Novi informator
Broj stranica: 118
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 06110001


Opis

U Narodnim novinama broj 93 od 30. srpnja 2014., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12 i 25/13 - v. čl. 101. Zakona o izmjenama i dopunama parničnog postupka). S obzirom na na velik broj izmjena i dopuna koji navedeni Ovršni zakon sadrži u želji da olakšamo sudionicima ovršnih postupaka njihovo vođenje priredili smo pročišćeni tekst Ovršnog zakona s opširnim kazalom pojmova. U pročišćenom tekstu Ovršnog zakona izmjene i dopune Zakona otisnute su masnim slovima da bi korištenje njime bilo jednostavnije.

Uredništvo

Hrvoslav Bašić, dipl. iur.