Opći porezni zakon

(Nar. nov., br. 115/16)

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 30/17) - sudska praksa i mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija RH

80,00 kn
Biblioteka: Posebna izdanja
Područje: Porezno pravo
Autor: Grupa autora:
Marica Houška
Berislav Matković
Antonio Prtenjača
Broj stranica: 215
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 06320001


Opis

Novi Opći porezni zakon (u nastavku teksta: OPZ) donesen je kao sastavni dio porezne reforme koja je stupila na snagu 1. siječnja 2017., a objavljen je u Narodnim novinama, broj 115/16. OPZ ima iznimnu važnost na sustav oporezivanja u Republici Hrvatskoj jer se njime uređuju temeljni odnosi između poreznog tijela i poreznih obveznika odnosno sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa te postupovne odredbe za njihovu primjenu. Njime su, kao jedinstvenim zakonom, uređena postupovna pravila u poreznim postupcima vezano uz poreze i druga javna davanja koja čine zajedničku osnovu poreznog sustava i koja su bitan uvjet za osiguranje zakonitosti, jednakosti i pravne sigurnosti poreznih obveznika u postupcima pred poreznim tijelima. Bitno je istaknuti da aktualni OPZ, u više od godinu dana primjene, nije bio predmet niti jedne izmjene ili dopune, što puno govori o kvaliteti toga propisa, ali i važnom pozitivnom utjecaju na porezno-pravnu sigurnost. Također, u sklopu porezne reforme, a s ciljem detaljnijeg pojašnjavanja pojedinih odredaba OPZ-a, donesen je i Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (u nastavku teksta: Pravilnik), koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 30/17 i stupio je na snagu 4. travnja 2017. Pravilnik, kao provedbeni propis, ima veliku važnost za porezni postupak u cjelini, jer se njime detaljnije uređuju bitni instituti samog OPZ-a. Sa željom da pomognemo poreznim obveznicima, ne samo kada je riječ o ispunjavanju njihovih obveza glede plaćanja poreza i drugih javnih davanja, već i njihovih prava koja mogu koristiti u poreznim postupcima, priredili smo ovaj priručnik za korištenje u svakodnevnoj praksi. Sadržaj ovog priručnika oblikovali smo tako da, uz kraći prikaz nekih odredaba OPZ-a i Pravilnika, sadržava i sam tekst OPZ-a i Pravilnika, kao provedbenog propisa, te obrasce koji su njegov sastavni dio. Posebno ističemo da smo ispod pojedinih odredaba integrirali sudsku praksu i mišljenja Ministarstva financija – Porezne uprave, vremenski dana prije stupanja na snagu OPZ-a, čime se uvelike olakšava primjena ovog poreznog propisa. Sudsku praksu i mišljenja Porezne uprave stavili smo ispod onih članaka koji su u cijelosti preuzeti iz prije važećeg OPZ-a, ali su i danas aktualna i primjenjiva. Osim toga, u priručniku su naznačene i poveznice između odredaba OPZ-a i odredaba Pravilnika koji uređuje njihovu provedbu. Stoga vjerujemo da će ovakav cjelovit pristup i obogaćen sadržaj ovog poreznog priručnika biti pomoć u radu svima koji se u svom praktičnom i akademskom radu susreću s OPZ-om.

Uredništvo

Desanka Đikandić, dipl. oec