Novi Zakon o javnoj nabavi

primjena propisa, pravna zaštita, upravni nadzor, tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br., 120/16)

230,00 kn
Biblioteka: Priručnici
Područje: Javna nabava
Autor: Grupa autora:
Ante Loboja
Zoran Vuić
Nina Čulina
Ivan Palčić
Broj stranica: 410
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 06020001


Opis

Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama, broj 120/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 284. stavaka 4. i 5., koji stupa na snagu 1. srpnja 2017., članka 261. koji stupa na snagu 18. travnja 2018., i članka 269., koji stupa na snagu 18. listopada 2018. Tim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/ EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljača 2014., koje su stupile na snagu 17. travnja 2014.
Zakon propisuje postupke javne nabave koje provode javni i sektorski naručitelji radi nabave robe, radova ili usluga, a to su: otvoreni postupak, ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore za javne naručitelje odnosno pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje za sektorske naručitelje, natjecateljski dijalog, pregovarački postupak bez prethodne objave na nadmetanje te partnerstvo za inovacije. Uz navedene postupke javne nabave, Zakonom se uređuju tehnika i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu: okvirni sporazum, dinamički sustav nabave i elektronička dražba te posebni režimi nabave, koji uključuju pravila za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge i pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Knjiga sadržava četiri autorska rada, kojima je uglavnom obuhvaćena materija cijelog Zakona.
Tako se u radu pod nazivom »Uvod u Zakon o javnoj nabavi 2016.« razmatraju razlozi za donošenje novog Zakona, nomotehnika Zakona i podzakonski propisi, ključne novine koje Zakon donosi te se sustavno i temeljito prikazuju i komentiraju odredbe Zakona koje se odnose na opće odredbe, izuzeća od primjene Zakona i opća pravila (novi pojmovi, plan nabave, tajnost podataka, računanje rokova komunikacije, sukob interesa i dr.). U radu »Postupci javne nabave prema novom Zakonu o javnoj nabavi« obrađuju se svi postupci javne nabave propisani Zakonom, osim ograničenog postupka javne nabave.
Nadalje, razmatra se okvirni sporazum te postupak za dodjelu ugovora za društvene i druge posebne usluge, s komparativnim prikazom u odnosu na rješenja koja je sadržavao sad nevažeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). U sljedećem radu »Priprema postupka javne nabave, tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu, odredbe o podizvoditeljima« obrađuju se teme koje se odnose na prethodno istraživanje tržišta i savjetovanje s gospodarskim subjektima, izradu dokumentacije o nabavi (predmet nabave, podjela na grupe tehničke specifikacije, kriterij odabira ponude, jamstva), pregled novih tehnika i instrumenata nabave (dinamički sustav nabave i elektronički katalozi), sudjelovanje podizvoditelja u postupcima javne nabave te na novosti pri izradi, predaji i otvaranju ponude.
Posljednji rad u knjizi »Posebnosti postupka javne nabave za sektorske naručitelje, pravna zaštita i upravni nadzor«, kao što i sam naziv kaže, bavi se pravilima prema kojima postupke javne nabave provode sektorski naručitelji, pravnom zaštitom (pravo na izjavljivanje žalbe, rokovi za podnošenje žalbe, osobito bitne povrede postupka, troškovi, upravni spor) i upravnim nadzorom te prekršajnom odgovornošću naručitelja u postupku javne nabave. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja odredaba Zakona vjerujemo da će omogućiti lakše, brže i jednostavnije provođenje postupaka javne nabave u praksi. Uz autorske stručne radove, knjiga sadržava tekst Zakona, s podrobnim sadržajem.

Uredništvo

Krešimir Orešković, dipl. iur., Jerko Slovinić, dipl. iur