Nekretnine 2016.

200,00 kn
Biblioteka: Priručnici
Područje: Vlasničkopravni odnosi
Autor: Grupa autora:
Ante Loboja
Desa Sarvan
Đuro Sessa
Frane Staničić
Broj stranica: 260
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 05960001


Opis

Jedan od najvažnijih zakona u stvarnopravnom sustavu Republike Hrvatske je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14 i 69/17) koji je nakon 20 godina zamijenio Zakon o izvlaštenju (Nar. nov., br. 9/94, 35/94 - ispr., 112/00 - Odluka USRH, 114/01 i 79/06). Naime, prema odredbama tog Zakona moguće je u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, jednu od temeljnih ustavnih vrednota i ustavnog prava, ali uz naknadu tržišne vrijednosti izvlaštene nekretnine. Iako je Zakon o izvlaštenju, od svog donošenja, doživio određene izmjene, dopune i pojmovna usklađenja, a neke su odredbe bile ukinute Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, on je predstavljao moderan i prihvatljiv Zakon u uvjetima kakvi su vladali u Hrvatskoj od 1994. pa nadalje. Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade uvodi neke nove institute, ranije postojeće institute mijenja, te na drugačiji način propisuje određivanje tržišne naknade. Novelom tog Zakona iz 2017. godine (Nar. nov., br. 69/17) pojednostavljuje se postupak ocjene dokaza procjene stanja i vrijednosti nekretnine, oblik naknade usklađuje se s najzastupljenijim oblikom naknade (novčanom naknadom) te se naknada u obliku zamjenske nekretnine određuje kao iznimka, produljuje se rok važenja Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske za konkretno izvlaštenje s dvije na četiri godine, određuje se da procjembeni elaborat ne smije biti stariji od dvije godine, uvodi se privremeno rješenje o izvlaštenju, precizira se mogućnost prijevremenog stupanja u posjed nekretnine koja se izvlašćuje te se mijenja sadržaj izreke rješenja o izvlaštenju. U cilju što lakšeg korištenja Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade u praksi, priredili smo ovaj pročišćeni tekst toga Zakona.

Uredništvo

Davorka Foretić, dipl. iur