Komentar Zakona o upravnim sporovima

s uvodnim člankom prof. dr. sc. Dragana Medvedovića Novi sustav upravnog sudovanja, Zagreb 2012.

325,50 kn
Biblioteka: Komentari zakona
Područje: Upravni spor
Autor: Grupa autora:
Dario Đerđa
Marko Šikić
Broj stranica: 354
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: tvrdi
Šifra izdanja 05040001


Opis

Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20 od 12. veljače 2010.) stupio je na snagu 1. siječnja 2012. Člankom 91. toga Zakona prestao je važiti Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92) i sustav upravnog sudovanja, koji je tim Zakonom bio preuzet iz Zakona o upravnim sporovima iz 1977., odnosno iz Zakona o upravnim sporovima iz 1952., te je bio na snazi gotovo šest desetljeća. Novi Zakon o upravnim sporovima od 12. veljače 2010. uveo je nov sustav upravnog sudovanja, tako da je bio potreban dug vacatio legis za pripreme u organizaciji i u kadrovima u pravosudnom sustavu. Radi približavanja primjeni tog novog sustava upravnog sudovanja odlučili smo se i na prvi komentar novog Zakona o upravnim sporovima autora prof. dr. sc. Daria Đerđe i doc. dr. sc. Marka Šikića, koji su napisali i obrazloženje odredaba uz članke novog Zakona. »Vrlo je teška zadaća bila postavljena piscima komentara novog Zakona o upravnim sporovima koji tek kreće u primjenu i postoji samo mogućnost interpretacije određenog članka i povezivanja s mogućim rješenjima iz već važeće sudske prakse, uz samo malobrojne institute vođenja upravnog spora,« naveo je uvaženi recenzent prof. dr. Dragan Medvedović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autori su svoj teški put otkrivanja zakonodavčevih namjera u ovom, gotovo sasvim reformiranom upravnom sporu, temeljili na saznanjima upravne povijesti i dosega pravne misli autora izdanja prijašnjih komentara i mnogih znanstvenih i stručnih članaka o prijašnjem Zakonu o upravnim sporovima, kao što su promišljanja: dr. sc. Pere Krijana, prof. dr. sc. Dragana Medvedovića, dr. Željka Dupelja i Vladimira Crnkovića et al., prof. dr. sc. Velimira Ivančevića, prof. dr. sc. Ive Krbeka, prof. dr. sc. Ive Borkovića, dr. sc. Milivoja Magerla i dr. sc. Alena Rajka, prof. dr. sc. Jasne Omejec, Zlatana Turčića, dr. sc. Roberta Pečeka i drugih. Komentar Zakona o upravnim sporovima autori su napisali pregledno, s vrsnim i jasnim stilom pravnih pisaca nove generacije, s oštrim i preciznim zapažanjima i vještim uputama za primjenu odredaba tog novog Zakona o upravnim sporovima. Tako drugi recenzent dr. sc. Alen Rajko, sudac Upravnog suda u Rijeci, ističe u svojoj recenziji: »U razdoblju u kojem je publicistika posvećena novom upravnom sporu još u začetku, knjiga prof. dr. sc. Daria Đerđe i doc. dr. sc. Marka Šikića vrijedno je i korisno pomagalo praktičarskoj, akademskoj i ostaloj stručnoj javnosti. Autori su uspjeli izbalansirano objediniti pristup teorijske analize i priručnika za praksu, omogućujući time produbljeni uvid u materiju novog ZUS-a.« U pisanju ovog Komentara novog Zakona o upravnim sporovima nije se mogla koristiti dosadašnja sudska praksa u cijelosti, nego samo primjenjiva, kao što smo naveli u knjizi, u primjeni onih instituta koji su ostali u tekstu reformiranog upravnog spora. Namjera nam je, stoga, ovaj Komentar novog Zakona o upravnim sporovima, kao prvi te vrste u Republici Hrvatskoj, preporučiti upravnopravnim stručnjacima, svim drugim javnopravnim tijelima, studentima i svim subjektima koji su dužni primjenjivati taj Zakon, odnosno uputiti ovaj Komentar u pravni život, sa željom da autori pri drugom izdanju mogu oplemeniti tekst i novom sudskom praksom. Naime, u knjizi objavljujemo i tekst prof. dr. sc. Dragana Medvedovića o novom sustavu upravnog sudovanja, kao iznimno zanimljiv i izvrstan članak u kojem autor iznosi povijesnopravni tijek geneze upravnog spora u Republici Hrvatskoj i dovodi nas do sadašnjeg trenutka u primjeni novog upravnog spora prema Zakonu o upravnim sporovima, čija primjena započinje 1. siječnja 2012.

Uredništvo

Davorka Foretić, dipl. iur.