Komentar Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

(Nar. nov., br. 112/17 i 12/18)

- tumačenja Zajedničke komisije i sudska praksa

220,00 kn
Biblioteka: Priručnici
Područje: Državna uprava, službenici i namještenici
Autor: Sanda Pipunić
Broj stranica: 191
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 06300001


Opis

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17) sklopljen je 9. studenoga 2017. godine na vrijeme od četiri godine, a primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine kako ne bi bilo prekida u ostvarenju prava iz prethodnog Kolektivnog ugovora, čije su se odredbe, kao pravna pravila, primjenjivale do tada. Nakon tri mjeseca primjene Kolektivnog ugovora, 1. veljače 2018. godine zaključene su Izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 12/18), koje se primjenjuju od 1. prosinca 2017. godine. Izmjenama Kolektivnog ugovora državnim službenicima i namještenicima osigurava se, u skladu s člankom 109. Kolektivnog ugovora, jednaka primjena materijalnih prava koja su prethodno povoljnije ugovorena za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17). Komentar Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, uz odgovarajuća objašnjenja odredaba Kolektivnog ugovora, sadržava i tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, koja imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, a ugovorne strane su dužne pridržavati se danih tumačenja. Uz to, navedena su odgovarajuća tumačenja prethodnog saziva Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koja se odnose na kolektivne ugovore zaključene 2012. i 2013. godine i nemaju obvezujuću snagu u odnosu na odredbe Kolektivnog ugovora na snazi, ali mogu pomoći u razjašnjenju otvorenih pitanja i dvojbi te pridonijeti razumijevanju i pravilnoj primjeni njegovih odredaba.

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur.