Kazneni zakon

(Nar. nov, br. 125/11 i 144/12, 56/15 i 61/15 - ispr.)

III. izdanje

115,00 kn
Biblioteka: Propis Republike Hrvatske
Područje: Kazneno i postupovno pravo
Autor: Novi informator
Broj stranica: 128
Format cm (visina x širina):  28 x 21
Uvez: meki
Šifra izdanja 05790001


Opis

Nakon što je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, stanje pravnog sustava, prilagođenog europskoj pravnoj stečevini, i nadalje je potrebno kritički promatrati, obrađivati pravne institute na provedbenopravnoj osnovi, uz poseban osvrt na zahtjeve sudske prakse. Naime, zahtjevna preobrazba kaznenog materijalnog prava prema rješenjima zakonodavstva Europske unije traje permanentno i nakon donoöenja Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11) što dokazuje i opsežna novela novog hrvatskog Kaznenog zakona od 19. prosinca 2012., Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 144/12) koja je uslijedila kao posljedica daljnje preobrazbe i usklađenja hrvatskog kaznenog prava sa stajaliötima odnosno najsuvremenijim zakonskim rješenjima zemalja članica Europske unije. Novela izražava brojne promjene kao posljedice primjedaba i prijedloga ne samo tijela pravosuđa već i drugih državnih tijela, teoretičara i praktičara, nevladinih organizacija, zastupnika Hrvatskog Sabora, udruga i pojedinaca, te otvorenosti i maksimalne tolerancije prema svim prijedlozima i primjedbama koji u velikom broju čine sadašnji tekst Kaznenog zakona. Razlike su svedene na razumnu mjeru, posebice kada rezultiraju iz opredjeljenja različitih pravnih teorija i pravaca, a ne zahtijevaju ih neke realne posebnosti kaznenih područja.
Tako je u postupku daljnjeg oblikovanja suvremenog hrvatskog kaznenog zakonodavstva, Hrvatski Sabor na sjednici 8. svibnja 2015. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koji je 22. svibnja 2015. objavljen u Narodnim novinama, br. 56, koji obuhvaća 78 članaka koji izražavaju zahtjeve i potrebe za kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela, poštujući najviše standarde zaštite ljudskih prava i sloboda u suvremenoj međunarodnoj zajednici, kao učinkovit instrument u suprotstavljanju svim oblicima protuzakonitih djelatnosti. Ovim se Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona nastavlja odlučnost osiguranja potrebnih pravnih uvjeta za sankcioniranje kriminalnih radnji i njihovih počinitelja u cilju učinkovite zaštite osobnih prava i društvenih vrijednosti utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom.
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15) objavljen je u Narodnim novinama, broj 61/2015, a odnosi se na pogrešku u članku 53. stavku 2. i 3. te u članku 54. stavku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15).
Kako je kazneno zakonodavstvo živa materija koja nikada ne stagnira već se mijenja sukladno razvoju društva, to su i navedene izmjene i dopune učinjene na temelju usporedbe sa suvremenim uzorima, ali i slijedom izraženih stajališta hrvatske i inozemne sudske prakse. Odredbe Kaznenog zakona sadržane u općem i posebnom dijelu čine organsku jedinstvenost, predstavljaju posebnost koja zahtjeva naročitu pažnju i intenzivnu međusobnu suradnju pravosudnih tijela i drugih institucija, čijom će se primjenom doći bliže krajnjem cilju, smanjenju kriminaliteta.
S obzirom da su ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nastale velike promjene, između ostalog, i na području kaznenog prava, to se ovim redakcijski pročišćenim tekstom Kaznenog zakona nastoji olakšati pravnicima ispunjenje zadaće koja se od njih očekuje, a to je ostvarenje načela vladavine prava u uređenoj državi, Republici Hrvatskoj, punopravnoj članici Europske unije.
Redakcijski pročišćeni tekst Kaznenog zakona sadržava tekst Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 144/12), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15) i Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Nar. nov., 61/15), s bilješkama, sustavno smještenim iza odgkoju se odnoovarajuće zakonske odredbe na se, različitog tiskovnog sloga zbog jasnoće i preglednosti.
Zadnje izmjene i dopune Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 56/15 i 61/15 - ispr.) tiskane su masnim slovima.
Uz pročišćeni tekst Kaznenog zakona nalazi se opsežno pojmovno kazalo koje osigurava brzo i jednostavno pronalaženje pojmova sadržanih u Zakonu.

Uredništvo

dr. sc. Gordana Mršić