Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina

mogućnost jedinica lokalne samouprave u korištenju EU fondova

180,00 kn
Biblioteka: Priručnici
Područje: Ostalo
Autor: Grupa autora:
Justina Bajt
Jadranko Jug
Franjo Ambroš
Milan Ivanović
Milan Gjuranić
Broj stranica: 176
Format cm (visina x širina):  24 x 17
Uvez: meki
Šifra izdanja 06040001


Opis

Elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina središnja su tema ovog priručnika, s osobitim osvrtom na mogućnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave korištenja sredstava EU fondova u tom području. Stoga se i prvi rad u ovom priručniku bavi temom sadržaja Direktive 2014/61/ EU i Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i ustrojavanjem katastra infrastrukture (vodova) prema odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 - ispr.) i drugih meritornih propisa.
Tema drugog rada su iskustva i analiza mogućnosti ulaganja u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i širokopojasne mreže velikih brzina, u kojem se iznose i određeni primjeri rješenja za poboljšanje djelovanja Republike Hrvatske u ovom području. Ekonomski interesi i društveni problemi realizacije velikih infrastrukturnih projekata predmet su rasprave u trećem radu ovog priručnika, u kojem analiziramo regionalni projekt »Slavonska mreža«. Isto tako, važna i osobito zanimljiva je tema četvrtog rada, o analizi infrastrukturnog projekta »Slavonska mreža« - iskustva iz prakse i samo značenje i pripremu podataka osobito u projektima širokopojasnog pristupa.
Peti rad odnosi se na izrazito značajnu pravnu temu problematike vezane uz nepoštene ugovorne odredbe i prijevremeni raskid ugovora o pružanju javnih komunikacijskih usluga od strane pružatelja tih usluga. Autor iznosi analizu mjerodavnih propisa u tom području i ukazuje na određene dvojbe u primjeni relevantnih propisa u toj materiji te predlaže određena rješenja. Prilog knjizi su tekstovi zakona, i to: – Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Nar. nov., br. 121/16) i – Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17 - ispr. - redakcijski pročišćeni tekst), za lakše snalaženje u ovoj materiji.

Uredništvo

Biljana Barjaktar, dipl. iur., Davorka Foretić, dipl. iur