Informator broj 6594 od 30. 09. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Ugovor o javnoj nabavi kao upravni ugovor

Članak ukazuje na problem nesustavnog određenja ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku. Doc. dr. sc. MARKO TURUDIĆ ističe da ugovor o javnoj nabavi ima prevladavajuće javnopravni karakter, iako ga je zakonodavac normativno odredio kao ugovor građanskog prava. Da bi se dokazala navedena teza, autor ugovor o javnoj nabavi analizira u odnosu na odredbe o upravnom ugovoru iz Zakona o općem upravnom postupku, istovremeno imajući na umu i relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi, kojima se uređuju bitne karakteristike ugovora o javnoj nabavi.
Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo